Bloggen

Vilken vana vill du skapa för att nå framgång?

Visste du att hjärnan gör ingen skillnad på bra eller dåliga vanor?
Nästan hälften av allt vi gör går på ren vana. Vanor påverkar individens val, gruppers beteende och organisationers inriktning. Författaren Charles Duhigg, konkretiserar hur vanor formas och hur de kan brytas samt förklarar varför kunskap om hur vanor fungerar hjälper dig att styra och förändra ditt eget och andra människors beteende.

Vill du komma igång med träningen, bli mer effektiv, nå konkreta mål?

Allt börjar med att förstå vanans makt och få insikt om sina vanor såväl goda som dåliga.
Forskningen visar nämligen att hjärnan inte gör skillnad på dåliga eller goda vanor. Dessutom, ju starkare vana desto mindre är hjärnan aktiv och medveten i beslut som fattas.

Nyckelvanor (”Keystone habits) är ett begrepp som tas upp som en viktig framgångsfaktor för att kunna skapa en förändring i att kunna bryta en vana och skapa en ny vana.

Nyckelvanor leder oftast även till en s k spridningseffekt som innebär att en nyckelvana har en positiv inverkan på andra relevanta mindre mål. Tillsammans skapar detta en starkare och bredare förändring.

Nyckelvanor har därmed direkt koppling till det specifika mål som man vill uppnå.

För att du på bästa sätt skall kunna jobba med att utveckla nyckelvanor och nå framgång, kommer här några konkreta tips:

1) Identifiera och konkretisera ditt mål
2) Konkretisera dina nyckelvanor – det är saker, rutiner och beteenden du måste skapa som tillsammans skapar en tydlig struktur och process mot ditt mål.

Så, vilken vana vill du skapa för att nå framgång?

Vill du ha hjälp med att skapa hållbara och lönsamma vanor i ditt företag eller verksamhet?
Tveka inte att kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Att driva företag är mångfacetterat och sårbart. Ett framgångsrikt företagande kräver rätt förutsättningar och grundar sig på olika byggstenar. Därför har vi tagit fram en kostnadsfri guide för dig som är intresserad av att skapa bättre förutsättningar till ett framgångsrikt och hållbart företagande.

Vad kul att du vill komma i kontakt med oss! Vi tror på det personliga samtalet och goda relationer. Du är välkommen att lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss för att ta nästa steg tillsammans.

Vad kul att du är intresserad av samma frågor som oss! Ange dina uppgifter nedan så skickar vi vår Businessguide direkt. Bli inte förvånad om du har den i din epost inom en minut.