Bloggen

Varför jobba strukturerat?

Vad betyder struktur och hur jobbar man strukturerat?

Definitionen på ordet struktur är i allmän bemärkelse ”de inbördes relationer och sammanhang som råder mellan delarna i en helhet, med andra ord det sätt på vilket en helhet är uppbyggd” (NE).

Varför är struktur i arbetet så viktigt? För att det hjälper dig att arbeta effektivare och därmed få mer gjort. Arbetar du strukturerat kan du antingen minska din övertid eller skapa bättre resultat utan att öka din arbetstid. Med bra och genomtänkt struktur får du möjlighet att välja.

Vanliga konsekvenser med att jobba ostrukturerat och ad hoc är bland annat:

 • Brist på tid för planering och kvalitetssäkring av avgörande moment som bör ingå och tillsammans utgöra din kvalitativa struktur.
 • Inget gemensamt arbetssätt och språk för att nå gemensamma mål
 • Fokus på ett reaktivt arbetssätt istället för proaktivt
 • Ökad stress och känsla av förlorad kontroll
 • Ineffektivt, tidskrävande och olönsamt arbetssätt

Kom igång med att jobba strukturerat

 • Samtliga arbetsmoment kräver sin struktur. Bestäm och planera därför innan hur du på bästa sätt vill genomföra det och på vilken nivå som känns relevant
 • Konkretisera vägen till målet, från a till ö. En struktur hjälper dig att tydligt synliggöra såväl för dig själv som för andra de kritiska moment som ingår för att uppnå optimal kvalité.

FÖRDELAR MED BRA STRUKTUR I ARBETET!

 1. Sparar tid – planering av arbetsuppgifter går automatiskt
 2. Ökad effektivitet
 3. Kvalitetssäkring av att arbetet blir utfört och levererat enligt planering och mål
 4. Ökad disciplin
  Med tydlig egen planering och struktur, om vad som ska göras, när det ska göras samt hur lång tid det får ta, blir du mer disciplinerad.
 5. Rätt prioriteringar, ger mer fokus
 6. Ökad översikt – ger ökad förståelse och planering för ditt eget och andras arbete
 7. Ökad känsla av kontroll – förebygger och minimerar stressrelaterade faktorer
 8. Mer proaktiv istället för reaktiv
  Du vet vad du planerat att göra och när något akut inträffar har du lättare att både prioritera om och avsätta tillräcklig tid för att lösa det nytillkomna.

För att nå en hållbar och lönsam verksamhet, krävs ett kvalitativt och strukturerat arbetssätt. Struktur hjälper dig att spara tid, pengar och kvalitet.

Kontakta oss på Sumeto så hjälper vi dig gärna till att lägga grunden till ett strukturerat och hållbart arbetssätt för att nå långsiktiga framgångar.

Att driva företag är mångfacetterat och sårbart. Ett framgångsrikt företagande kräver rätt förutsättningar och grundar sig på olika byggstenar. Därför har vi tagit fram en kostnadsfri guide för dig som är intresserad av att skapa bättre förutsättningar till ett framgångsrikt och hållbart företagande.

Vad kul att du vill komma i kontakt med oss! Vi tror på det personliga samtalet och goda relationer. Du är välkommen att lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss för att ta nästa steg tillsammans.

Vad kul att du är intresserad av samma frågor som oss! Ange dina uppgifter nedan så skickar vi vår Businessguide direkt. Bli inte förvånad om du har den i din epost inom en minut.