Bloggen

Vad är egentligen Employer Branding?

7 av 10 företag har svårt att hitta rätt medarbetare. Det råder stora kompetensutmaningar med anledning av exempelvis generationsskifte, digitalisering och globaliseringen har skapat nya behov och förändrade arbetssätt och produkter som skapar nya kompetenskrav. I många branscher råder svår kompetensbrist som försvårar för såväl företag som potentiella arbetstagare att matcha.

Vanligaste kanalerna i Sverige som används av kandidater för att söka framtida arbetsgivare är Arbetsförmedlingen, personliga nätverk, Internet och social media. Social media som Linkedin, Facebook, instagram växer otroligt snabbt och blir alltmer prioriterade kanaler och vanligare vid rekrytering.

Kandidater söker på sociala medier innan de ansöker, och 9 av 10 utvärderar potentiella arbetsgivare de kan tänka sig arbeta för.

Employer branding som också kallas för arbetsgivarvarumärke, handlar om hur ett företag eller organisation uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda.

Företag som har positiva arbetsgivarvarumärke får dubbelt så många mer ansökningar än företag med negativa arbetsgivarvarumärken.

Anställda som upplever en stark överensstämmelse mellan vad deras arbetsgivare säger om sig själva och deras erfarenhet att jobba där är mer benägna att rekommendera sin arbetsgivare som en plats att arbeta för och stanna kvar längre.

Därför är det oerhört viktigt och lönsamt att företag arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke för att kunna attrahera rätt kompetens och framtida medarbetare.

Vilka faktorer som bidrar till ett starkt arbetsgivarvarumärke .Vad är viktigt för kandidater och medarbetare och varför skall företag prioritera detta?

5 viktiga faktorer som potentiella medarbetare efterfrågar när de väljer en arbetsgivare:

 • Trevlig arbetsmiljö
 • Intressanta arbetsuppgifter
 • Balans mellan jobb och fritid (privatliv och arbetsliv)
 • Anställningstrygghet
 • Flexibilitet

5 främsta orsaker till att sluta sitt jobb

 • För låg lön jämfört med andra företag
 • Saknar intresse för jobbet
 • Saknar utvecklingsmöjlighet
 • Dåligt ledarskap
 • Saknar

Att ha insikt om eventuella skillnaden mellan vad anställa vill ha och vad de tycker att arbetsgivare erbjuder är värdefullt för att kunna bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Topp 3 skillnader största skillnaderna är dock:

 • Trevlig arbetsmiljö
 • Intressanta arbetsuppgifter
 • Balans mellan jobb och fritid

23%, högsta siffran i undersökningen, föredrar att arbeta för små till medelstora företag

Vår erfarenhet visar att många av företag, från start-ups till medelstora företag har sällan en HR-avdelning eller en HR-ansvarig som jobbar fokuserat med ett gediget HR arbete.

Ett tydligt HR arbete hjälper verksamheter att skapa god arbetsmiljö, öka effektivitet, lojaliteten och arbetsglädjen hos sina medarbetare. På så vis stärker företag sin arbetsgivarvarumärke såväl internt som externt.

Affärsdrivet HR, personal- och organisationsfrågor och arbetsmiljö är några framgångsfaktorer för att skapa en attraktiv och lönsam arbetsplats.

Vill du också nå framgång med att skapa ett tydligt och starkt arbetsgivarvarumärke?

Vi på Sumeto hjälper dig gärna med att identifiera såväl kärnkomponenter som strategier för att uppnå ett hållbart, lönsamt och framgångsrikt arbetssätt och företagande.

Att driva företag är mångfacetterat och sårbart. Ett framgångsrikt företagande kräver rätt förutsättningar och grundar sig på olika byggstenar. Därför har vi tagit fram en kostnadsfri guide för dig som är intresserad av att skapa bättre förutsättningar till ett framgångsrikt och hållbart företagande.