Bloggen

Summera dina framgångar

Nytt år närmar sig och många kommer snart vilja uppnå nya mål, såväl i arbetslivet som i privatlivet, för att inspireras och motiveras under det nya året.

När man arbetar fram nya mål, är det inte helt ovanligt att man lätt fokusera på allt man inte har. Vi vill därför även rekommendera att inleda målarbetet med att börja reflektera över allt bra som uppnåtts under det gånga året. Låt sedan resultatet av reflektionen och insikten guida och inspirera dina nya mål för det nya året.

Att reflektera och summera det gångna året kommer bidra till  

  • Ett optimistiskt synsätt
  • Ökad glädje och uppskattning
  • Ökad motivation och fokus
  • Ökad självkänsla och självförtroende

Några tips för att summera det gångna året

  • Avsätt tid för en gedigen reflektion och summering
  • Reflektera över dina framsteg, din prestation, uppnådda mål och vilken lärdom du fått

Lärdom har störst betydelse eftersom den kan du kan ta med in till nästa år. Det du har lärt dig håller över tid och ger dig erfarenheten att göra det användbart i nya eller liknande situationer

Att summera och reflektera tillbaks på genomfört arbete och prestationer, ger en ökad effekt och genomslagskraft om det även genomförs kontinuerligt under året.

Bill Gates uppger att ”människor tenderar att överskatta vad de kan uppnå under 1 år, och underskattar vad de kan göra på 10 år”. Vi har en tendens att ofta tro att vi kan göra större mål snabbt genom impulsiv handling, mer än att skapa byggstenar som faktiskt är bra grund för att bygga en framtida framgång.

Några vägledande tips på principer att ha med för att sätta nya mål är

  • Små steg, stor prioritering – gör det till en viktig princip för att göra ditt mål hanterbart och möjlig att uppnå. Skapa byggstenar över viktiga områden i dina mål och arbeta på dem en i taget, inte alla på samma gång. Bygg små steg för att skapa momentum för att nå framgång
  • Var tålmodig, håll i och håll ut – balansera tålamodet för de stora sakerna med otålighet för små saker. Du kan oftast agera på små saker direkt och med större saker kan du fokusera på att bygga steg successivt. Att bygga framgång tar tid.
  • Skapa goda nyckelvanor i vardagen för att hålla riktningen mot målet.

Tycker du som oss att sätta mål är inspirerande, motiverande och en vägledande faktor för att nå framgång?

Kontakta oss så hjälper vi dig gärna med att skapa konkreta och effektiva mål och vanor för att nå ett hållbart arbetsliv och framgångsrikt företagande. Ditt mål är vårt fokus.

Att driva företag är mångfacetterat och sårbart. Ett framgångsrikt företagande kräver rätt förutsättningar och grundar sig på olika byggstenar. Därför har vi tagit fram en kostnadsfri guide för dig som är intresserad av att skapa bättre förutsättningar till ett framgångsrikt och hållbart företagande.

Vad kul att du vill komma i kontakt med oss! Vi tror på det personliga samtalet och goda relationer. Du är välkommen att lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss för att ta nästa steg tillsammans.

Vad kul att du är intresserad av samma frågor som oss! Ange dina uppgifter nedan så skickar vi vår Businessguide direkt. Bli inte förvånad om du har den i din epost inom en minut.