Bloggen

Så skapar du flow i ditt arbete

Grundaren till det psykologiska begreppet Flow hette Mihaly Csikszentmihalyi. Han beskriver flow som ett tillstånd som vi upplever när vi är fullt upptagna och uppslukade av en aktivitet eller uppgifter. Flow ger oss en optimal upplevelse och hög känsla av kontroll i det vi gör.

Flow ligger mellan gränszonerna som skapar känslor av ångest och leda. När nivån på både utmaning och skicklighet är höga och i balans, uppstår flow som ger optimal upplevelse i det du gör. Det finns inget utrymme för distraherande tankar och känslor samt att tidsuppfattningen är förändrad. Flow ger dig ökad känsla av kontroll och bättre förutsättningar till inlärning och personlig utveckling.

Innan vi uppnår flow-tillståndet behöver vi vara motiverade och Csikszentmihalyi talar om att vi behöver samla kraft och energi för att tända motivationsgnistan.

Här följer några tips på hur du kan skapa flow i ditt arbete och uppnå optimal upplevelse och effektivitet. Nedan är en checklista för att planera och öka din motivation inför en arbetsuppgift:

 • Det ska finnas ett konkret mål för uppgiften. Målet skall vara ditt egna mål.
 • Du ska veta att du kan nå målet och att du kan överträffa det. Uppgiften ska dock vara en utmaning för dig
 • Målet ska alltid vara ett delmål på vägen.
 • Tillämpa ”omedelbar” feedback huruvida du nått målet – delmålet eller ej.
 • Det ska finnas tydliga regler för hur uppgiften ska genomföras som kräver att du lär något nytt hela tiden. Uppgiftens komplexitet ökar tillsammans med din egna förmåga.
 • Skapa möjlighet för full koncentration på uppgiften.
 • Du ska känna att du har möjlighet att själv utöva kontroll över hur uppgiften utförs.
  Det räcker med en subjektiv upplevelse av att ha kontroll
 • Det räcker med en ”inre belöning” då du nått målet eller delmålet. Belöningen är den lyckokänsla som själva verksamheten skänker.

4 faktorer som kan hjälpa dig att skapa flow i det dagliga arbetet för ökad arbetsglädje och effektivitet:

 • Fokus – intensivt koncentrerat arbete på en uppgift – inga distraktioner eller multi-tasking (Tips: starta med att stänga av mobilen, ta bort notiser och stäng ner flikar, mail på datorn, gör en övning som hjälper dig att komma i fokus ex stäng ögonen och andas lugna andetag, sätt på musik som stänger ute ljud)
 • Frihet – känn dig fri att uttrycka dig själv, det finns inte utrymme för självgranskning – (arbetsintervju vs samtal med kompis), släpp loss och lita på dig själv (Tips: sätt en timer på en viss tid för att tillåta dig att släppa loss och fullt ut lita på det du gör, därefter kan du tillåta dig själv att granska ditt arbete)
 • Feedback – clear goal = clear feedback (Tips: Gör avstämning varje timme och ställ dig frågan 1) Vad har jag åstadkommit den senaste timmen? 2) Vad kan jag åstadkomma den kommande timmen?)
 • Fyra (4%) utmaning – Om du fokuserar på en uppgift som kanske är lite utmanande och svårare än vad du är van vid (förmåga eller bekväm med), kommer du även att uppnå ett flowliknande tillstånd och känsla. Du vet om du är i ett 4% tillstånd om det är 50/50 – hälften av tiden du möter förväntningarna, och hälften inte. (Tips: Du kan skapa 4%  utmaningen, genom att tima arbetsuppgifter och se hur lång tid det brukar ta och göra en uppgift på ett sedvanligt bekvämt sätt, och pusha och utmana dig själv att göra det lite snabbare, utmana dig själv.  

Vill du också uppnå flow för att öka din effektivitet, produktivitet och arbetsglädje?

Vi på Sumeto hjälper dig gärna med att identifiera såväl kärnkomponenter som strategier för att uppnå ett hållbart, lönsamt och framgångsrikt arbetssätt och företagande. Kontakta oss gärna idag.

Att driva företag är mångfacetterat och sårbart. Ett framgångsrikt företagande kräver rätt förutsättningar och grundar sig på olika byggstenar. Därför har vi tagit fram en kostnadsfri guide för dig som är intresserad av att skapa bättre förutsättningar till ett framgångsrikt och hållbart företagande.