Bloggen

Olika mål, skapar olika fokus och resultat

Nytt år, skapar ofta en förväntansfull känsla om att nå nya möjligheter och mål.

Forskning visar att tydliga och utmanande mål, i genomsnitt, förbättrar arbetsprestationer med cirka 10-15 procent. I kombination med strukturerade metoder för kontinuerlig feedback blir effekten i genomsnitt 20-25 procent. (källa: Söderfjäll & Svensson).

Mål hjälper bland annat till att skapa och bibehålla motivation, göra rätt prioriteringar och förebygga och sänka upplevelse av stress. Dessutom, främjar mål våra psykologiska behov av kompetens, autonomi och samhörighet som tillsammans skapar en gemensam riktning mot ett gemensamt mål.

I ett effektivt målarbete, kan mål delas in i olika kategorier för att underlätta planering och uppföljning av aktiviteter.

  • Resultatmål
  • Prestationsmål
  • Lärandemål
  • Processmål

Lärandemål och processmål bör prioriteras, vid situationer där uppgiftskomplexiteten är hög och där kompetensnivån samtidigt är låg.

Några tips på vägen för att skapa tydliga mål och nå större framgång

  • Avsätt tid för målformulering – kommunicera tydligt syfte, värde, mål och den gemensamma visionen.
  • Skapa rätt förutsättningar – konkretisera och prioritera rätt resurser som krävs för att uppnå målet.
  • Utvärdera och justera – följ upp kontinuerligt, ge feedback och våga justera längs vägen.
  • Progression – kommunicera och visualisera hur vägen till målet har sett ut och var man befinner sig i processen.
  • Fira – fira vinster längst vägen och visa de goda exemplen.

Tycker du som oss att sätta mål är inspirerande, motiverande och en avgörande faktor för att nå framgång?

Kontakta oss så hjälper vi er gärna med att skapa konkreta och effektiva mål. Ert mål är vårt fokus.

Att driva företag är mångfacetterat och sårbart. Ett framgångsrikt företagande kräver rätt förutsättningar och grundar sig på olika byggstenar. Därför har vi tagit fram en kostnadsfri guide för dig som är intresserad av att skapa bättre förutsättningar till ett framgångsrikt och hållbart företagande.

Vad kul att du vill komma i kontakt med oss! Vi tror på det personliga samtalet och goda relationer. Du är välkommen att lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss för att ta nästa steg tillsammans.

Vad kul att du är intresserad av samma frågor som oss! Ange dina uppgifter nedan så skickar vi vår Businessguide direkt. Bli inte förvånad om du har den i din epost inom en minut.