Bloggen

Öka din prestation med rätt fokus och mindset

Svenska läkaren och hjärnforskaren, Katarina Gospic, har gjort världsomvälvande upptäckter om hur vår hjärna funkar. Hon betonar vikten att bättre förstå vårt egna och andras beteende baserat på hjärnfunktionerna och hur de påverkar oss samt att även ta hänsyn till människors livshistoria för att förstå vårt beteende.

Med ökad medvetenhet och kunskap om hjärnan, kan vi jobba bättre strategiskt, strukturerat och praktiskt i att skapa bättre förutsättningar i ledarskap, arbetsmiljö, kompetensutveckling, teamwork och därmed öka vår prestation.

Katarina uppger forskningsresultat om motivation och prestation som kan ses som överraskande och allvarliga, då resultaten visar att medarbetare såväl i världen som i Sverige visar att:

  • 75% är omotiverade och längtar till fikapauser, helgen och ledigheter
  • 10% är sk ”distroyers” som fokuserar på att motarbeta såväl arbete som ledarskapet
  • 15% är motiverade, stimulerade och längtar till att gå till jobbet

Frågan är vad gör vi med denna insikt? Vilka strategier och fokus kan vi utveckla för att förbättra förutsättningarna till ökad arbetsglädje, motivation och prestation?

”Alla vill ha förändring men ingen vill förändras” – ett gammalt uttryck som säger en hel del om hur vår hjärna faktiskt funkar. Vår över 40 000 år gamla hjärna är byggd till att skydda oss från nya saker, saker som är svåra och jobbiga. Detta är en grundläggande faktor som påverkar vårt mindset, förändringsförmåga och prestation vid utmanande och nya situationer. Med denna kunskap kan vi förhoppningsvis ha bättre förståelse för de utmaningar och svårigheter som kan uppstå kopplat till den biologiska grundinställningarna i hjärnan. Dessutom, vi bör därför ta mer hänsyn till att fokusera på att ta fram tydliga strategier för att underlätta till att möta förändringar och utveckling för att nå sin fulla potential i prestationen.

Dessutom, vår hjärna har lätt att bli distraherad i vardagen vilket också påverkar vår effektivitet och prestation.

Här kommer några punkter att ta hänsyn till och tips på hur du skulle kunna arbeta för att öka prestation, arbetsglädje och framgång:

  • Definiera vad som är god arbetsmiljö för er och prioritera ett aktivt och tydligt arbetsmiljöarbete
  • Tydliggör medarbetares arbetsuppgifter och ta fram tydliga instruktioner
  • Kommunicera och skapa tydliga mål och syfte
  • Arbeta aktivt för att underlätta och förenkla arbete i vardagen genom tydliga strukturer, rutiner och verktyg
  • Tydlig kompetensutvecklingsplan för att bibehålla och/eller utveckla ny kompetens
  • Ge konkret och kontinuerlig feedback och coachning i vardagen

Människan i centrum, är en av våra värderingar på Sumeto. Vi tror på vikten att skapa rätt förutsättningar i alla led i en verksamhet för att på bästa sätt nå framgång.

Vill du öka prestation, arbetsglädje och framgång i din verksamhet? Ert mål är vårt fokus, så tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer hur vi hjälper andra att nå framgång i vardagen

Att driva företag är mångfacetterat och sårbart. Ett framgångsrikt företagande kräver rätt förutsättningar och grundar sig på olika byggstenar. Därför har vi tagit fram en kostnadsfri guide för dig som är intresserad av att skapa bättre förutsättningar till ett framgångsrikt och hållbart företagande.

Vad kul att du vill komma i kontakt med oss! Vi tror på det personliga samtalet och goda relationer. Du är välkommen att lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss för att ta nästa steg tillsammans.

Vad kul att du är intresserad av samma frågor som oss! Ange dina uppgifter nedan så skickar vi vår Businessguide direkt. Bli inte förvånad om du har den i din epost inom en minut.