Bloggen

Nå längre med konkreta mål

Nytt år, nya mål. Det hör till sin plats och enligt traditionen att inför ett nytt år reflektera över det gångna året, och vad du skulle vilja uppnå under det nya året.

Att sätta mål är bara en del av målarbetet. Lika viktigt är det att konkretisera och förstå bakomliggande drivkrafter så att det sedan blir lättare att prioritera och välja just det specifika målet. Dessutom, är det viktigt att synliggöra vägen till målet genom konkreta delmål som ökar förutsättningarna och motivationen att klara målet.

Grunden för att sätta mål är bland annat att titta på vilka motivationsfaktorer som ligger bakom målet. Är det yttre eller inre motivationsfaktorer så som materiella ting eller psykologiska faktorer så som din inre förmåga och värderingar som färgar ditt beteende.

Definitionen av motivation, är en psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. (Nationalencyklopedin)

Några tips på att sätta mål och nå längre

  • Definiera och konkretisera mål (stora som små)
  • Dela upp målen i privat, (personligt, hälsa, familj, etc) samt jobb
  • Definiera varför det är viktigt och vilka andra bieffekter det kan generera
  • Inventera dina förutsättningar för att nå målet och inventera vad du behöver för stöd för att nå målet (personer, resurser, etc)
  • Bryt upp målet i mindre delar och fokusera på både VAD och HUR
  • Använd SMART-modellen för målet (specifikt, mätbart, attraktivt, relevant, tidsbestämt)
  • Begränsa dina mål och fokusera på ett i taget
  • Skapa goda och bra nyckelvanor i vardagen för att nå målet
  • Var optimistisk

Sumeto hjälper dig att skapa konkreta och effektiva mål och vanor för att nå ett hållbart och lönsamt företagande. Ditt mål är vårt fokus.

Att driva företag är mångfacetterat och sårbart. Ett framgångsrikt företagande kräver rätt förutsättningar och grundar sig på olika byggstenar. Därför har vi tagit fram en kostnadsfri guide för dig som är intresserad av att skapa bättre förutsättningar till ett framgångsrikt och hållbart företagande.

Vad kul att du vill komma i kontakt med oss! Vi tror på det personliga samtalet och goda relationer. Du är välkommen att lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss för att ta nästa steg tillsammans.

Vad kul att du är intresserad av samma frågor som oss! Ange dina uppgifter nedan så skickar vi vår Businessguide direkt. Bli inte förvånad om du har den i din epost inom en minut.