Bloggen

Krishantering

Coronaviruset, Covid-19, är idagsläget den mest omtalade kris som världen står inför att hantera.

Vilka utmaningar skapar Covid-19 för företag, chefer och medarbetare och hur rustade är vi egentligen för att genomföra den krishanteringen som Covid-19 kräver?

Företag och arbetsgivare behöver undersöka och bedöma denna risk för att kunna skapa bra strategier och åtgärder. Åtgärderna är bland annat till för att ta bort alternativt hantera risken för smittspridning. Exempel på åtgärder kan vara rutiner, instruktioner eller informationsinsatser.

Att genomföra riskbedömningar och undersökningar ingår som ett led i det vanliga systematiska arbetsmiljöarbetet som arbetsgivare bör genomföra vid alla former av förändringar på en arbetsplats.

Undersökningar, riskbedömningar och åtgärder behöver alltid anpassas till den verksamhet man bedriver och hur arbetsuppgifterna ser ut. Coronaviruset var en okänd risk för oss alla för bara några månader sedan. Därför är det viktigt att följa den kunskapsutveckling som nu sker på området för ett effektivt arbetsmiljöarbete. Ny kunskap om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan också innebära att undersökningar, riskbedömningar och åtgärder behöver omprövas oftare än annars.

Det nya coronaviruset för med sig fler risker i arbetsmiljön än själva smittrisken. Exempel på en sådan risk är den oro medarbetare känner, som också behöver undersökas, riskbedömas och åtgärdas. Dessutom, ställer det andra krav på ledarskapet vid exempelvis distansarbete för att säkerställa mående, engagemang och tillhörighet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär bland annat att göra en riskbedömning där du ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta dina anställda olika riskfaktorer.

Många företag och medarbetare reagerar och agerar olika under Covid-19 förloppet, vilket påverkar vilka konkreta åtgärder och insatser som tillämpas i krishanteringen.

Förenklat sätt kan Covid-19 förloppet delas in i:

  • Pre-corona
  • Corona
  • Post-corona

Checklista på tips på områden att riskbedöma, åtgärda och genomföra till följd av konsekvenser som Covid-19 bidrar till:

  • Riskbedömning
  • Arbetsmiljö
  • Ledarskap
  • Jobba på distans
  • Hantera oro/psykisk ohälsa
  • Juridiska aspekter
  • Ekonomiska aspekter

Vi på Sumeto kraftsamlar oss för att hjälpa företag att på bästa sätt hantera de utmaningar som Covid-19 för med sig.

Vi hjälper er gärna med att skapa hållbara strategier för att uppnå ett hållbart, lönsamt och framgångsrikt sätt att fortsätta bedriva er verksamhet.

Att driva företag är mångfacetterat och sårbart. Ett framgångsrikt företagande kräver rätt förutsättningar och grundar sig på olika byggstenar. Därför har vi tagit fram en kostnadsfri guide för dig som är intresserad av att skapa bättre förutsättningar till ett framgångsrikt och hållbart företagande.

Vad kul att du vill komma i kontakt med oss! Vi tror på det personliga samtalet och goda relationer. Du är välkommen att lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss för att ta nästa steg tillsammans.

Vad kul att du är intresserad av samma frågor som oss! Ange dina uppgifter nedan så skickar vi vår Businessguide direkt. Bli inte förvånad om du har den i din epost inom en minut.