Bloggen

Gränslöst arbete

Att arbeta på distans har nog för många blivit allt från det nya okända till den nya vardagen. Distansarbete har många för- och nackdelar som är viktiga att beakta.

Upplevs distansarbete verkligen som ett mer flexibelt arbetssätt eller bidrar det snarare mer till ett gränslöst arbete? En tanke värd att fundera på.

Det krävs mycket av såväl medarbetare som chefer att nå framgång med att arbeta på distans. Många lägger stor tilltro till teknik och digital utrustning, men det krävs också tydliga ramar och strukturer för att uppnå motivation, prestation och välmående.

Dagens rådande och utmanande situation med Covid-19, utmanar oss alla på olika sätt. Aaron Antonovsky’ begrepp ”KASAM – Känsla Av SAMmanhang”, förklarar människors varierande förmåga att hantera stress och ses som ett mått på hälsa. Att jobba på distans  är en riskfaktor som minskar individers känsla av sammanhang. Detta kan i sin tur bidra till en negativ effekt på motivation, tilltro till sina kollegor och chef samt arbetsglädje. En riskfaktor som skapar otydliga förväntningar och ökad stress.

Här blir det också viktigt att säkerställa tydlig gräns mellan arbetsliv och privatliv. Samt, strategier för att upprätthålla en god balans för ett hälsofrämjande arbetsliv.

Individer som utsätts för arbetsmiljöproblem riskerar att utveckla sjukfrånvaro på grund av stressrelaterade faktorer. Genom att identifiera såväl riskfaktorer som friskfaktorer kan företag förebygga och förhindra onödiga och kostsamma sjukskrivningar. Några friskfaktorer som lyfts fram som framgångsfaktorer är:

  • Ett gott ledarskap (rättvist, stödjande, inkluderande)
  • Tydliga mål
  • Balans mellan krav och kontroll i arbetet samt mellan ansträngning och belöning

Några tips på områden för att få ett distansarbete att fungera, är att se över och utveckla strategier kring:

  • Digital arbetsmiljö
  • Kommunikation
  • Struktur, rutiner och prioriteringar
  • Policies
  • Relationsbyggande ledarskap

Vill du också skapa hållbara strategier och förutsättningar att jobba flexibelt, smart och hållbart?

Vi på Sumeto hjälper dig gärna med att skapa förutsättningar för att uppnå ett hållbart, lönsamt och framgångsrikt arbetssätt och företagande.

Att driva företag är mångfacetterat och sårbart. Ett framgångsrikt företagande kräver rätt förutsättningar och grundar sig på olika byggstenar. Därför har vi tagit fram en kostnadsfri guide för dig som är intresserad av att skapa bättre förutsättningar till ett framgångsrikt och hållbart företagande.

Vad kul att du vill komma i kontakt med oss! Vi tror på det personliga samtalet och goda relationer. Du är välkommen att lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss för att ta nästa steg tillsammans.

Vad kul att du är intresserad av samma frågor som oss! Ange dina uppgifter nedan så skickar vi vår Businessguide direkt. Bli inte förvånad om du har den i din epost inom en minut.