Olika mål, skapar olika fokus och resultat

Nytt år, skapar ofta en förväntansfull känsla om att nå nya möjligheter och mål. Forskning visar att tydliga och utmanande mål, i genomsnitt, förbättrar arbetsprestationer med cirka 10-15 procent. I kombination med strukturerade metoder för kontinuerlig feedback blir effekten i genomsnitt 20-25 procent. (källa: Söderfjäll & Svensson). Mål hjälper bland annat till att skapa och […]

Gränslöst arbete

Att arbeta på distans har nog för många blivit allt från det nya okända till den nya vardagen. Distansarbete har många för- och nackdelar som är viktiga att beakta. Upplevs distansarbete verkligen som ett mer flexibelt arbetssätt eller bidrar det snarare mer till ett gränslöst arbete? En tanke värd att fundera på. Det krävs mycket […]

Återhämtning

Våren har minst sagt varit en utmanande tid med många stressfaktorer att hantera och för många en vardag att vänja sig vid. Nu närmar sig sommarledigheten vilket möjliggör tid för reflektion, vila och en paus från den pressande arbetssituation som råder. En motpol till stress är återhämtning. Återhämtning är den viktigaste faktorn för att undvika […]

Krishantering

Coronaviruset, Covid-19, är idagsläget den mest omtalade kris som världen står inför att hantera. Vilka utmaningar skapar Covid-19 för företag, chefer och medarbetare och hur rustade är vi egentligen för att genomföra den krishanteringen som Covid-19 kräver? Företag och arbetsgivare behöver undersöka och bedöma denna risk för att kunna skapa bra strategier och åtgärder. Åtgärderna […]

Summera dina framgångar

Nytt år närmar sig och många kommer snart vilja uppnå nya mål, såväl i arbetslivet som i privatlivet, för att inspireras och motiveras under det nya året. När man arbetar fram nya mål, är det inte helt ovanligt att man lätt fokusera på allt man inte har. Vi vill därför även rekommendera att inleda målarbetet […]