Vad är egentligen Employer Branding?

7 av 10 företag har svårt att hitta rätt medarbetare. Det råder stora kompetensutmaningar med anledning av exempelvis generationsskifte, digitalisering och globaliseringen har skapat nya behov och förändrade arbetssätt och produkter som skapar nya kompetenskrav. I många branscher råder svår kompetensbrist som försvårar för såväl företag som potentiella arbetstagare att matcha. Vanligaste kanalerna i Sverige […]

Så skapar du flow i ditt arbete

Grundaren till det psykologiska begreppet Flow hette Mihaly Csikszentmihalyi. Han beskriver flow som ett tillstånd som vi upplever när vi är fullt upptagna och uppslukade av en aktivitet eller uppgifter. Flow ger oss en optimal upplevelse och hög känsla av kontroll i det vi gör. Flow ligger mellan gränszonerna som skapar känslor av ångest och […]

Vad är VUCA och hur hänger det ihop med HR?

Ett väldigt spännande begreppsområde som blivit populärt i företagsvärlden och som många visat stort intresse för är VUCA. VUCA är en förkortning för fyra utmaningar som organisationer och människor ställs inför: Volatility – att förhållanden ändras så hastigt att det är svårt att förutse vad som kommer att hända och att göra upp planer Uncertainty […]

Nu lanserar vi Bloggen!

Hej, Här kommer vi dela med oss av våra reflektioner och tips, på det som vi anser kan bidra till att skapa hållbara och lönsamma verksamheter och företag. Arbetsmarknadsfrågor och företagande är omfattande ämnen som vi kommer att beröra. Exempel på viktiga ämnen som vi kommer att lyfta fram är företagande, arbetsmarknadsfrågor, jobbcoachning, affärsjuridik, organisation-och kompetensfrågor, […]