Semestern är snart här och innan lugnet, kommer stormen.

Så här kan du förebygga stressen Det är generellt sätt vanligt att arbetsbelastningen tenderar till att öka lite inför en kommande ledighet, och desto mer tydligt inför en lång semesterledighet. Det kan vara värt att planera för detta då vi även vet att det tar kroppen ca 1-2 veckor för att mentalt gå ner i […]

80/20 regeln – ditt fokus är avgörande

Är det möjligt att uppnå mer med mindre? Enligt 80/20 regeln eller Parentoprincipen, är det fullt möjligt. 80/20-regeln utvecklades av den italienska ekonomen Vilfredo Pareto (1848-1923). Pareto upptäckte ett mönster som synliggör och hävdar att en mindre del av orsaker, input eller ansträngningar i regel leder till en större del av resultat, output eller belöningar. […]

Öka din prestation med rätt fokus och mindset

Svenska läkaren och hjärnforskaren, Katarina Gospic, har gjort världsomvälvande upptäckter om hur vår hjärna funkar. Hon betonar vikten att bättre förstå vårt egna och andras beteende baserat på hjärnfunktionerna och hur de påverkar oss samt att även ta hänsyn till människors livshistoria för att förstå vårt beteende. Med ökad medvetenhet och kunskap om hjärnan, kan […]

Öka din hälsa med Känsla Av SAMmanhang

Livet är fullt av motgångar, krav och situationer utanför vår kontroll. Det intressanta är att titta närmare på vad det är som skiljer oss människor från att hantera dessa påfrestningar med hälsan fortfarande i behåll.  Vissa människor lyckas växa ,och till och med utvecklas av detta medan andra blir sjuka? Professorn och medicinske sociologen, Aaron […]

Hitta motivationen när du behöver den som mest

Motivation är ett populärt och omfattande begrepp som det talas mycket om inom flera branschområden som entreprenörskap, organisation- och förändringspsykologi samt coaching. Vi har tagit fasta på ett intressant perspektiv och är inspirerade av föreläsaren Mel Robbins som talar om hur hjärnan fungerar och på vilket sätt det påverkar vårt beteende, tankar och vilka beslut […]

Nå längre med konkreta mål

Nytt år, nya mål. Det hör till sin plats och enligt traditionen att inför ett nytt år reflektera över det gångna året, och vad du skulle vilja uppnå under det nya året. Att sätta mål är bara en del av målarbetet. Lika viktigt är det att konkretisera och förstå bakomliggande drivkrafter så att det sedan […]

Varför jobba strukturerat?

Vad betyder struktur och hur jobbar man strukturerat? Definitionen på ordet struktur är i allmän bemärkelse ”de inbördes relationer och sammanhang som råder mellan delarna i en helhet, med andra ord det sätt på vilket en helhet är uppbyggd” (NE). Varför är struktur i arbetet så viktigt? För att det hjälper dig att arbeta effektivare […]

Grit hjälper dig att nå målet

En företagare eller entreprenörs vardag är full av utmaningar. En berg-och dalbana full av såväl glädje som nervkittlande händelser och situationer bortom kontroll. Vad är det som gör att vissa fortsätter att kämpa, trots vägar kantade av motgångar, och dessutom når sina mål medan andra väljer att ger upp? Ett nytt och intressant perspektiv inom […]

Prokrastinering – varför blir det så?

Vad betyder prokrastinering eller uppskjutande beteende? Varför blir det så även när det oftast inte är logiskt och till och med går emot det vi vill uppnå? Prokrastinering eller uppskjutande av saker som man ska eller vill göra men inte kommer sig för att sätta igång med, är sällan ett särskilt hjälpsamt beteende, men brukar […]

Vilken vana vill du skapa för att nå framgång?

Visste du att hjärnan gör ingen skillnad på bra eller dåliga vanor? Nästan hälften av allt vi gör går på ren vana. Vanor påverkar individens val, gruppers beteende och organisationers inriktning. Författaren Charles Duhigg, konkretiserar hur vanor formas och hur de kan brytas samt förklarar varför kunskap om hur vanor fungerar hjälper dig att styra […]