Ett BPM-system som stärker din position under hela affärsprocessen.

SUMETO Business

Vi bidrar till hållbara och lönsamma företag

Ett BPMsystem (Business-and Project Management) speciellt utformat för dig som driver företag och levererar tjänster. SUMETO Business stärker din position under hela affärsprocessen genom att synliggöra och effektivisera ditt arbete gentemot kund.
Med SUMETO Business gör du bättre och mer lönsamma affärer och passar utmärkt till exempelvis konsulter,
småföretagare, och andra tjänsteutövare.

Med SUMETO Business får du:

  • ett lättnavigerat och tydligt arbetsflöde
  • ett enkelt och mer kvalitetssäkrat arbete
  • ett flexibelt verktyg att utveckla egna processer i
  • tidsrapportering och påminnelser

Enklare arbete

Ett framgångsrikt arbete kräver ett strukturerat arbetssätt. SUMETO hjälper er att förenkla det svåra genom möjligheten att skapa egna processer för såväl internt som externt arbete.

Stöd för dig som är chef

SUMETO fungerar även som ett chefsstöd genom att tillhandahålla:

  • underlag för verksamhets- och kompetensutveckling
  • tydlig överblick över medarbetarnas arbetsbelastning
  • kvalitetssäkrade arbetsprocesser.

Effektivare arbete

SUMETO gör det möjligt för dig att arbeta när och varifrån du vill. Du kommer åt verktyget från din dator, surfplatta eller mobil. I SUMETO finns också möjlighet att utveckla och lägga in egna processer. Oavsett vilken process du följer blir ditt arbete lätt att planera, överblicka och genomföra.

Utvecklat med hjälp av referensgrupp

SUMETO har utvecklats i nära samarbete med användare och representanter från flera olika verksamheter,

OM OSS

Annika Malm

Som erfaren HR-konsult inom områden som arbetslivsinriktad rehabilitering, kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor har Annika en god erfarenhet av att ta fram och arbeta med processer och rutiner för att effektivisera och kvalitetssäkra företag. Med SUMETO vill hon skapa bättre förutsättningar för företag att nå lönsamma och hållbara affärer.

Linus Paulsson

Linus är jurist med erfarenhet av bland annat dokumenthantering, affärsstrukturer och avtal. Utöver den juridiska expertisen bidrar han med breda IT-kunskaper som säkerställer att SUMETO levererar bästa möjliga användarupplevelse. Linus drivs av att hjälpa verksamheter att nå hållbara och lönsamma affärer.

Våra partners

Kontakta oss / Boka demo

Använd gärna nedanstående formulär för att skicka ett e-postmeddelande till oss. Varför inte efterfråga en demo av SUMETO Business?

Stäng meny