Ett digitalt metodstöd som gör arbetet enklare att planera, överblicka och genomföra.

SUMETO Arbetsmarknad

Sumeto vill göra skillnad i ditt arbete och i samhället, och därför engagerar vi oss i att stötta medarbetare och verksamheter att nå målet att hjälpa människor in på arbetsmarknaden.

Er framgång är vårt mål, och därför har vi med glädje tagit fram Sveriges första digitala metodstöd SUMETO Arbetsmarknad. Ett digitalt verktyg speciellt utformat för dig som jobbar med arbetsmarknadsfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering.

SUMETO Arbetsmarknad hjälper dig att strukturera ditt arbete och är perfekt lämpad till konkreta arbetsmetoder som exempelvis Supported Employment och andra metoder.

Med SUMETO Arbetsmarknad får du:

  • ett lättnavigerat och tydligt arbetsflöde
  • ett enkel och mer kvalitetssäkrat metodarbete
  • automatisk, metodspecifik statistik
  • lättare att samverka – internt och externt
  • mer framgångsrik implementering

Enklare metodförankring

Ett framgångsrikt metodarbete kräver en bred samsyn i alla led. SUMETO hjälper er att dra åt samma håll och komma dit ni ska. Med en enhetlig arbetsstruktur blir det också lättare att samverka både internt och externt.
SUMETO Arbetsmarknad stärker din metodkunskap under hela metodarbetet.

Stöd för dig som är chef

SUMETO fungerar även som ett chefsstöd genom att tillhandahålla:

  • automatisk, metodspecifik statistik
  • tydlig överblick över medarbetarnas arbetsbelastning
  • kvalitetssäkrade arbetsprocesser.

Effektivare arbete

SUMETO gör det möjligt för dig att arbeta när och varifrån du vill. Du kommer åt verktyget från din dator, surfplatta eller mobil. I SUMETO finns också möjlighet att utveckla och lägga in egna processer. Oavsett vilken process du följer blir ditt arbete lätt att planera, överblicka och genomföra.

Utvecklat med hjälp av referensgrupp

SUMETO har utvecklats av metodexperten Annika Malm från utbildnings- och konsultföretaget CE Solutions. Utvecklingen har skett i nära samarbete med användare och representanter från flera olika verksamheter.

Om oss

Annika Malm

Som metodexpert och -utvecklare inom arbetslivsinriktad rehabilitering har Annika utbildat och stöttat ett stort antal verksamheter att implementera Supported Employment och Supported Training™. Med SUMETO vill hon skapa bättre förutsättningar för att kunna effektivisera, modernisera och kvalitetssäkra metodarbetet, så att fler människor kommer in på arbetsmarknaden.

Linus Paulsson

Linus är jurist med erfarenhet av bland annat dokumenthantering, sekretess och avtal. Utöver den juridiska expertisen bidrar han med breda IT-kunskaper som säkerställer att SUMETO levererar bästa möjliga användarupplevelse. Linus drivs av att hjälpa verksamheter att förbättra sin effektivitet, rättssäkerhet och kvalitet så att fler människor får en ökad delaktighet i samhället.

Metoder

Supported Employment

Metoden Supported Employment har sitt ursprung i 1970-talets USA men är idag spridd över hela världen. Grundtanken är att alla människor har resurser och kan arbeta om rätt stöd och förutsättningar ges.

Arbetssättet används inom flera verksamheter i Sverige och rekommenderas av flera myndigheter så som Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och kommuner eftersom det har varit ett framgångsrikt sätt att hjälpa individer att nå den öppna arbetsmarknaden.

Supported Training™

Som ett komplement till Supported Employment – och utifrån samma grundprinciper – har CE Solutions utvecklat metoden Supported Training™. Det är en femstegsmetod som syftar till att rusta deltagaren för arbetslivets basala krav. Metoden är utformad för att kunna erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering i ett tidigare skede än Supported Employment.

SUMETO skapar tydliga arbetsprocesser och guidar användare som arbetar med Supported Employment, Supported Training eller andra metoder som användaren själv önskar tillämpa.

CE Solutions erbjuder skräddarsydda utbildningar inom Supported Employment och Supported Training™. Läs mer på CE Solutions webb om hur ni kan stärka er gemensamma kompetens.

Kontakta oss / Boka demo

Använd gärna nedanstående formulär för att skicka ett e-postmeddelande till oss. Varför inte efterfråga en demo av SUMETO Arbetsmarknad?

Stäng meny