Affärssystem för hållbara och framgångsrika verksamheter

Affärssystem

SUMETO Business är affärssystemet som hjälper dig att arbeta effektivt och bygga en hållbar och framgångsrik verksamhet. Systemet erbjuder stöd för planering, prioritering och utförande av arbetsuppgifter, processtöd, kompetensstöd, CRM med mera.

Vi gör det enkelt att arbeta smart!

Nedan följer några exempel på områden där affärssystemet SUMETO Business har stor betydelse.

Planera, prioritera och genomföra

SUMETO Business hjälper er att planera, prioritera och genomföra ert arbete.

Varje dag är full med arbetsuppgifter. Vissa behöver göras omedelbart, medan andra kan göras senare. Vi gör den enklare för er att göra rätt saker på rätt sätt.

Att ha koll på läget

SUMETO Busienss hjälper er att ha koll på läget.

Med tiden samlas arbete, underlag, dokumentation, kundkontakter med mera lätt på hög. Vi gör det lättare för er att få en överblick och snabb åtkomst till ert material.

Kvalitetssäkring

SUMETO Business hjälper er med kvalitetssäkring.

Ett ostrukturerat arbete utan tillräckligt stöd leder lätt till onödiga brister. Vi hjälper er med processer och kompetensstöd så att ni kan vara proffs i varje moment.

Samarbete

SUMETO Business hjälper er att samarbete.

I det dagliga arbetet uppstår ofta behov av att kunna samarbeta. Det kan vara såväl internt med kollegorna som med utomstående parter, exempelvis kunder. Vi underlättar samarbete och får arbetet att flyta bättre.

Dokumentation och tidsredovisning

SUMETO Business hjälper er att dokumentera och tidsredovisa ert arbete.

Dokumentation av utfört arbete är ibland avgörande när oenighet uppstår, när tiden mellan åtgärder är lång eller när regelverk ställer krav. Vi hjälper er att smidigt skapa underlag och hantera ert arbete.

Arbete på olika platser och enheter

SUMETO Business hjälper er att arbeta på olika platser och enheter.

Utvecklingen går framåt och vårt sätt att arbeta förändras. Idag arbetar fler på olika platser och på olika enheter än tidigare. Vi hjälper er att utföra och komma åt ert arbete såväl i dator, platta och smartphone.

Kundexempel

Våra kunder kommer från olika branscher. Här är några exempel på affärsområden där SUMETO Business är med och bidrar till ett hållbart och framgångsrikt företagande.

SUMETO Business

Vi bidrar till hållbara och lönsamma företag

Att driva företag innebär att ha många bollar i luften. Det är lätt
att tappa kontrollen, bli stressad, ineffektiv och olönsam. Vi vill därför stötta företag och verksamheter till ett hållbart och framgångsrikt arbetssätt. SUMETO är ett verktyg som är särskilt utvecklat för att underlätta och effektivisera såväl internt som externt arbete.

Med SUMETO Business gör du bättre och mer lönsamma affärer och det passar utmärkt exempelvis för konsulter, företagare, och andra tjänsteutövare.

Kontakt

Här finns vi