Affärsjuridik för hållbara och framgångsrika verksamheter

Affärsjuridik

Varje dag strömmar miljardbelopp mellan företag, personer, organisationer och stater. En stor del av dessa strömningar styrs av affärsjuridiken som bestämmer vilka rättigheter och skyldigheter som gäller mellan de inblandade i respektive affär.

Vi hjälper er med affärsjuridik och affärsutveckling så att ni gör tryggare och bättre affärer!

Nedan följer några exempel på områden där affärsjuridik har stor betydelse.

Företagsöverlåtelser

Att köpa och sälja företag kan vara steget in i en ny fas i livet. En företagsöverlåtelse eller verksamhetsöverlåtelse kan göras på två sätt, det vill säga att bolaget, i vilket verksamheten bedrivs, säljs eller att bolagets inkråm inklusive verksamheten säljs. Sumeto hjälper er med affärsjuridik kopplat till företagsöverlåtelser.

Varor och tjänster

Dagligen säljs och köps varor och tjänster såväl online som fysiskt. Ibland sker transaktionerna mellan företag, i andra fall mellan företag och konsumenter och det tredje fallet är då varor köps och säljs mellan privatpersoner. Sumeto hjälper er med affärsjuridik kopplat till varor och tjänster.

IT och digitala tjänster

Att digitaliseringen är här är det ingen tvekan om. Såväl den som nyttjar digitala miljöer som den som levererar molntjänster och IT-konsulttjänster bör se över sin IT-juridik. Sumeto hjälper er med affärsjuridik kopplat till IT och digitala tjänster.

Samarbeten

Samarbeten mellan företag kan vara en avgörande faktor för framgång. Dock är det viktigt för parterna att tydligt avtala om samarbetets innebörd. Vid samarbeten bör parterna dels ta hänsyn till sina respektive behov och förutsättningar, men även till gällande konkurrenslagstiftning. Sumeto hjälper er med affärsjuridik kopplat till samarbeten.

Lokaler

Ett företags lokal har ofta stor betydelse för verksamheten. Gemensamt för många lokalhyresrelationer är deras långa varaktighet. Under denna tid kan behov förändras, renoveringar vara nödvändiga med mera. Sumeto hjälper er med affärsjuridik kopplat till lokalhyra.

Bolaget och ägarna

Ett bolag uppstart, drift och nedläggning omfattas av flertalet lagregler. Olika bolagsformer medför olika juridiska konsekvenser för ägarna och bolagets intressenter. När två eller fler personer äger bolag tillsammans är det ofta lämpligt att reglera parternas samarbete med bland annat bolagsavtal. Sumeto hjälper er med affärsjuridik kopplat till bolag och ägarskap.

Anställning

Personal är ofta den viktigaste resursen för ett företag. Att ha anställda innebär också ett stort ansvar. Det finns en mängd lagregler särskilt för anställningsförhållanden, dessutom ska hänsyn ofta tas till kollektivavtal och det enskilda anställningsavtalet. Sumeto hjälper er med affärsjuridik kopplat till anställning.

Konsulter

Att ta in konsulter, är ett vanligt alternativ till anställning, när ett företag behöver personal. Konsultupplägget ökar möjligheten att ta in expertkompetens för specifika uppdrag. Som konsult har uppdragstagaren generellt möjligheten att arbeta med flera uppdragsgivare åt gången. Sumeto hjälper er med affärsjuridik kopplat till konsultuppdrag.

Anlita oss löpande som konsulter inom bland annat affärsjuridik, HR- och organisationsfrågor. Vi anpassar våra tjänster utifrån era behov och vill bidra till hållbara och framgångsrika lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Här kan du läsa Allmänna villkor för Sumeto Consulting som gäller för samtliga våra konsulttjänster.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi arbetar och vad vi kan hjälpa er med.

Kontakt

Här finns vi