Affärsdrivet HR för hållbara och framgångsrika verksamheter

Affärsdrivet HR

Det råder stora kompetensutmaningar med anledning av exempelvis generationsskifte, digitalisering och globalisering. Förändringstakten ökar och så gör även behovet av att kunna anpassa sig som arbetsgivare.

Vi hjälper er med affärsdrivet HR för att skapa, driva och utveckla era och medarbetarnas förutsättningar att nå verksamhetens affärsmål!

Nedan följer några exempel på områden där affärsdrivet HR har stor betydelse.

Växa med personal

Står ni inför en spännande tillväxtresa, med nya affärsmål att uppnå? Att gå från ett mindre bolag till att växa med flera medarbetare kan gå relativt snabbt. Med en HR-strategi kan verksamheten kompetenssäkra att rätt kompetens finns för att nå nya kompetenskrav som affärsmålen kräver. Sumeto hjälper er med affärsdrivet HR kopplat till kompetensförsörjning.

HR processer, rutiner och HR dokument

HR processer och HR dokument säkerställer bland annat att medarbetare får rätt förutsättningar att genomföra ett kvalitativt arbete vilket även medför att en god arbetsmiljö skapas. Tillsammans skapar detta en gedigen grund för ett framgångsrikt och tydligt personalarbete. Sumeto hjälper er att lägga grunden till ett gott HR-arbete.

En god arbetsmiljö

Genom ett strategiskt personalarbete kan ni skapa god arbetsmiljö som förebygger ohälsa och onödiga kostnader i bolaget. En god arbetsmiljö bidrar dessutom till att ni ökar attraktionskraften vid rekrytering och samtidigt stärker ert arbetsgivarvarumärke. Sumeto hjälper er till ett hållbart arbetsliv och företagande.

Ledarskapsutveckling

Den höga förändringstakten och ökade komplexiteten i många verksamheter skapar strukturella förändringar som även påverkar ledarskapet. Det är inte helt ovanligt, att man som chef och ledare, sitter ensam med ett omfattande verksamhetsansvar vilket gör att det finns ett stort behov av ledarskapsutveckling. Värdet av att avsätta tid för personlig reflektion tillsammans med coachning, skapar bättre förutsättningar att bli stärkt i sin roll, nå ett hållbart ledarskap och större framgång.

Personlig utveckling och Självledarskap

Investera i dig själv eller dina medarbetare, genom ett coachningsprogram som fokuserar på självledarskap och personlig utveckling.

Kraften i att veta vem du är, vad du vill och vägen till att nå ditt mål är utgångspunkten i vårt coachningsprogram, som fokuserar på det bästa av två världar; Personlig coachning och självledarskap.

Programmet syftar till att utveckla varje individ, personligt och professionellt. Det lämpar sig också väl för grupper som vill stärka varje enskild del av teamet. Ett starkt lag byggs av starka individer som samarbetar.

Anlita oss löpande som konsulter inom bland annat affärsjuridik, HR- och organisationsfrågor. Vi anpassar våra tjänster utifrån era behov och vill bidra till hållbara och framgångsrika lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Här kan du läsa Allmänna villkor för Sumeto Consulting som gäller för samtliga våra konsulttjänster.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi arbetar och vad vi kan hjälpa er med.

Kontakt

Här finns vi